Vuong Quoc Xeng: càng chơi càng thích,...

admin

Vuong Quoc Xeng còn có tên gọi đầy đủ là Vương Quốc Xèng. Đúng như tên gọi, tham gia hệ thống này đồng nghĩa với việc bạn được hóa thân vào công