Mơ thấy bông tai vàng đánh con...

admin

Mơ thấy bông tai vàng ý nghĩa gì? Dân gian có câu “ được bạc thì sang được vàng thì lụi” và câu nói này đã ăn sâu vào trong tiềm thức