Mơ thấy quạ đánh con gì chắc...

admin

Quạ tượng trưng cho điều gì Một con quạ tượng trưng cho quyền lực, sự thông minh, sáng tạo, lòng dũng cảm, sự quyết tâm, sự linh hoạt, sự mê hoặc, lòng