Penang nhẹ nhàng, buồn man mác và đồ ăn ngon. Cứ đi thử đi biết đâu lại yêu luôn.

A brilliant Penang – Malaysia

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *