Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 140 với chủ đề Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay.

Dưới đây là Transcript:

“Chúng ta đã sẵn sàng để tiếp tục và bắt đầu tính toán dự báo của công ty về Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay, từ đó sẽ giúp chúng ta xác định nhu cầu tài chính của Tesla trong tương lai.
Chúng ta bắt đầu với chỉ số EBIT. Sau đó, chúng ta trừ thuế hoạt động của công ty đối với EBIT.

Hãy nhớ rằng việc làm này mang lại cho chúng ta các khoản thuế hơi khác so với các khoản thuế được trả liên quan đến thu nhập ròng, điều này mang lại cho chúng ta NOPAT, NOPAT là lợi nhuận từ vận hành sau các khoản thuế. Vì chúng ta bắt đầu từ EBIT, điều này có nghĩa là chúng ta đã cân nhắc về D&A, tức là các khoản khấu hao và hao mòn.

Chúng ta thêm lại D&A vì đó là chi phí phi tiền tệ và sẽ được hạch toán theo một cách khác sau khi chúng ta lấy lại D&A. Chúng ta ra được dòng tiền gộp để có được dòng tiền tự do có đòn bẩy, chúng ta cần xem xét các khoản đầu tư cần thiết trong vốn lưu động.

Chúng ta đã tính toán các khoản chi phí vốn (Capex) và chúng ta cần dự báo cho các tài sản khác và các khoản nợ khác. Hãy liên kết các dữ liệu đầu vào mà chúng ta đã có với các nguồn. Tôi có thể tìm thấy EBIT trong bảng đầu ra lãi lỗ (P&L) và đó là nơi ta sẽ đến và tìm nó.

Sau đó, chúng ta sẽ nhân con số này với thuế suất theo luật định ở bảng giá trị để có được thuế hoạt động. Tuy nhiên tôi cũng sẽ phải thêm một điều kiện với hàm if, công ty sẽ không phải trả thuế nếu chỉ số EBIT âm, tôi có thể dễ dàng mô hình hóa với hàm if, thuế sẽ chỉ được trả khi Tesla có chỉ số EBIT dương Đây là cách chúng ta biết được NOPAT, tôi có thể dễ dàng thêm lại D&A liên kết với lịch trình chuyển tiếp tài sản cố định. Chi tiết quan trọng nhất là đặt dấu trừ ở phía trước, với điều kiện là D&A âm trong bảng lãi lỗ. Nhưng ở đây chúng ta muốn thêm lại, sau khi chúng ta thêm lại D&A vào NOPAT, chúng ta có được dòng tiền gộp. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tính toán vốn đầu tư lưu động, tác động tiền mặt lên khoản phải thu thương mại , hàng tồn kho và khoản phải trả thương mại. Về cơ bản, tài sản tăng tượng trưng cho dòng tiền ra mà chúng ta đã đầu tư để mua tài sản. Nếu tài sản giảm thì đồng nghĩa với dòng tiền vào mà chúng ta đã bán tài sản và nhận tiền. Các khoản nợ hoạt động theo cách ngược lại, nếu một khoản nợ tăng lên vì chúng ta đã vay tiền, vậy điều này thể hiện một dòng tiền vào.

Mặt khác, khi một khoản nợ giảm, chúng ta có thể coi đó là khoản nợ phải trả, do đó nó thể hiện một dòng tiền âm.

Trước hết chúng ta có các khoản phải thu thương mại, đây là một loại tài sản và sự gia tăng của nó biểu thị cho một dòng tiền âm. Đây là lý do tại sao ta sẽ thêm một dấu trừ vào trước dấu ngoặc và sẽ trừ đi các khoản phải thu thương mại này trừ đi các khoản phải thu thương mại từ các khoản phải thu thương mại trong giai đoạn trước và đây là lý do tại sao chúng ta có dòng tiền ra âm. Hàng tồn kho là một tài sản và nó nằm ngay dưới khoản phải thu thương mại trong bảng cân đối kế toán, điều này cho phép chúng ta chỉ cần sao chép và dán công thức xuống dưới.

Đồng thời các khoản phải trả thương mại là một khoản nợ, điều này có nghĩa là các khoản này phải tuân thủ các quy tắc khác nhau, Việc tăng các khoản phải trả là một dòng tiền dương, đây là lý do tại sao ta sẽ không chèn một dấu trừ vào trước công thức của nó và chỉ đơn giản là sẽ lấy chênh lệch giữa các khoản phải trả trong giai đoạn này và các khoản phải trả đã đăng ký trong giai đoạn trước. Vậy là Tổng của cả ba hạng mục cho chúng ta đầu tư vào vốn lưu động.

Trước đó, chúng ta đã hoàn thành toàn bộ lịch trình chuyển tiếp tài sản cố định. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta nhận được các khoản hỗ trợ , chúng ta sẽ chỉ cần thêm vào đây. Chúng ta sẽ đặt một dấu trừ trước nó cho rằng khoản chi tiêu vốn mà chúng ta đã chi. Chúng ta vẫn chưa dự báo bất kỳ tài sản và nợ nào khác. Chúng ta sẽ phải làm điều đó trong các bài học tiếp theo và khi thực hiện xong, chúng ta sẽ tính được dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay.”

► Link file thực hành:

► Watch all our Excel 101 videos/ Xem tất cả các Video Excel 101 của chúng tôi tại:

► Subscribe Here/ Đăng ký theo dõi tại đây:

========================================­­­­­­­========

FOLLOW US/ Xem thêm các bài viết khác tại:
Facebook:
Website:

FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER
* Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

1)This video has no negative impact on the original works
2)This video is also for teaching and inspirational purposes.
3)It is not transformative in nature.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *