Giới thiệu các phòng ban & chức danh thường có trong nhà hàng, khách sạn. Các chức danh tiếng Anh & tiếng Việt, một số chức danh đặt thù riêng trong nhà…

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *